Nieuwe ouders Ouderportaal app Contact

Parnassys - ouderportaal

Ouderportaal Parnassys 

Naast het ouderportaal van basisonline waarin we met elkaar kunnen communiceren is het mogelijk om via het ouderportaal van parnassys de vorderingen te volgen van uw kind. U kunt op uw eigen moment kijken hoe de resultaten van uw kind zijn binnen de verschillende vakken. 

Een aantal zaken is hierbij wel belangrijk: 

● Gun uw kind de gelegenheid om zelf resultaten aan u door te geven, dat stimuleert het eigen leiderschap. 

● Gebruik het portaal om af en toe even te kijken, zodat u de voortgang zelf kunt volgen. 

● Accepteer dat kinderen soms ook slechtere cijfers halen; het is niet direct reden voor ongerustheid of voor het hebben van een gesprek met de leerkracht. 

● De leerkracht neemt contact op als hij/zij redenen ziet om met u in gesprek te gaan over de resultaten. 

● Het doel van het portaal is dat u op de hoogte bent en tijdens een rapportgesprek vooraf al weet hoe de resultaten van uw kind zijn. 

Nieuws

We zijn in  januari 2020 gestart met:

Nieuwe Methode Wereld Oriëntatie - BLINK

Meer lezen? klik op de afbeelding

        

Thema's